Mnohatlonská báseň 2015 – Daník a Barča

Daník a Barča

chytrá je ona docela

a běhá jako gazela.

V oddíle má i bratry,

chovají se jako ondatry.

V oddíle má i sestřičku,

chytrou jako zebřičku.

Brýle nosí pěkně rovně,

vypravěče nosí v sobě.

Zajímaj jí dějiny,

nemá ráda zmrzliny.

Měla doma rybičky,

zbyly z nich jen kostičky.

Nejradši má novověk,

nenávidí středověk.

Oči, ty má pronikavé,

vlasy za to světlé, plavé.

Neumí mluvit německy,

zato dobře francouzsky.

Nápady má bláznivé,

srce nemá bázlivé.

Je prostě príma,

v zimě jí je zima.

Ráda jí palačinky,

nenosí však sebou činky.

Na TZMku byla nemocná,

teď skáče jako smyslů zbavená.

4 odborky má i měla,

žádnou si nedoplnila.

Kdo nemá 4 odborky je vůl,

 

velkej jako tenhle stůl.