Oddílová soutěž

Pravidla soutěže OVT Bohemians

1/ Základní kritérium hodnocení je počet získaných bodů v průběhu jednoho roku. Body se počítají jako součin délky km ujetých na vodě a koeficientu obtížnosti řeky. Za účast v ČPV se body ještě zdvojnásobují. Koeficienty jsou stanoveny takto:

ZW        –  1 bod

WW I    –   2 body

WW II   –   4 body

WWI III –   7 bodů

WWIV  –  11 bodů

WW V  –  16 bodů

WW VI –   x

2/ Do soutěže se počítají jenom oddílové akce. Oddílová akce je každá , která je vypsána v oddílovém kalendáři akcí a jakákoliv jiná, pokud byla vypsána alespoň 3 dny předem a účastníli se jí alespoň 3 členové oddílu.

3/ Odměňováni jsou první 3 místa v kategorii žen a mužů. ( 1 000 Kč, 800 Kč , 600 Kč). Peníze jsou propláceny oproti účtu za vodácké nebo outdoorové vybavení. Peníze je možno využít pouze do konce toho roku, ve kterém byly vyhlášeny výsledky soutěže. V následujícím roce nárok na odměnu zaniká.

4/ Podmínkou pro vyplacení peněz je účast na nejméně 50% závodech ČPV. Pokud někdo z vítězů soutěže nesplní tuto podmínku, ztrácí nárok na finanční odměnu, vítězství mu zůstává.

01/2018

zapsal Jáchym Kopřiva